Agata Gaździńska

dr inż.

O Wykładowcy

Kierownik Pracowni Dietetyki i Leczenia Otyłości w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (WIML), adiunkt w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej WIML, a także członek Rady Naukowej WIML.

Specjalista ds. żywienia, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, psychodietetyk. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Ekspert Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami. Bierze aktywny udział w akcjach promujących zdrowy styl życia. Prowadziła liczne szkolenia dla służb mundurowych, lekarzy i dietetyków. Jest autorką ponad 50 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych i wielu doniesień konferencyjnych w kraju i za granicą. Koordynator zespołu wielu projektów naukowo-badawczych z zakresu żywienia, fizjologii wysiłku oraz otyłości. Aktualnie koordynuje dwa projekty w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.