Dokumentacja podstawowa pacjenta z uwzględnieniem przepisów RODO

O Wykładowcy

Dokumentacja medyczna pacjenta składa się z kilku działów: wstępna, podstawowa, dodatkowa, czynności leczniczych i zakończenia leczenia. Omówimy wzory dokumentów podstawowych, które są wypełniane przy pierwszej wizycie pacjenta, a jeszcze przed udzieleniem świadczenia leczniczego. Obowiązki posiadania tej dokumentacji nakładają przepisy o dokumentacji medycznej oraz od 2018 r. przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli RODO. Przedstawione również zostaną konsekwencje nieposiadania tych dokumentów.