Profesjonalizm i przywództwo w nagłych sytuacjach w gabinecie stomatologicznym

O Wykładowcy

Poprzez analizę powszechnie nauczanych procedur resuscytacyjnych autor wykazuje znaczenie profesjonalnego podejścia do zagadnień ratowniczych. Analiza ta służy również jako przesłanka do określenia wpływu właściwej organizacji działań ratowniczych – w tym procesu kierowania – na efektywność działań zespołowych w najpoważniejszych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.arzy? Na ten moment mogę zdradzić, że nie tylko…