Ewelina Grudzień i Arkadiusz Dorna

O Wykładowcy

Ewelina Grudzień i Arkadiusz Dorna – instruktorzy w firmie Enbio Technology, zwolennicy bezpiecznych zabiegów i wysokich standardów dekontaminacyjnych. Na co dzień zaangażowani w szkolenia z zakresu prawidłowej dezynfekcji i sterylizacji zarówno w Polsce, jak i w Europie. Ich celem jest zawsze bezpieczny pacjent/klient oraz podnoszenie poziomu świadomości w branży medycznej i beauty.