O Wykładowcy

Lokalizacja

Centrum
Kliniczno-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego

ul. Pomorska 251,
92-213 Łódź