Łukasz Zadrożny

dr n. med.

O Wykładowcy

Łączy co dnia naukę z praktyką – jest czynnym lekarzem i adiunktem w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WLS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładał też na wydziałach dentystycznych University Santiago de Compostela i Semmelweiss University w Budapeszcie. Przez trzy lata realizował program szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej.

Jego aktywność kliniczna i naukowa została doceniona zagranicznymi i krajowymi nagrodami oraz stypendiami, m.in.: nagrodą Rektora WUM, grantem dla młodych naukowców, pierwszą nagrodą za pracę kliniczną za międzynarodowej konferencji DDS, stypendium marszałka woj. mazowieckiego.

Zajmuje się również szkoleniem lekarzy w zakresie implantologii stomatologicznej, jest międzynarodowym wykładowcą Osstem AIC – drugiej co do wielkości organizacji na świecie zajmującej się kompleksowym szkoleniem w zakresie implantologii. Poza pracą naukową i dydaktyczną na co dzień pracuje klinicznie w kilku praktykach stomatologicznych, wykonując zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologicznej.