W organizacji konferencji pomagają nam:

Prezydent miasta łodzi

Prezydent miasta Łodzi
Hanna Zdanowska

Menu