Powitanie uczestników przez organizatora

O Wykładowcy