Recesje dziąsłowe z perspektywy pracy higienistki – od oceny tkanek miękkich i profilaktyki po fazę podtrzymującą po zabiegu

O Wykładowcy

Recesje dziąseł są jednym z częściej zgłaszanych przez pacjentów problemów dotyczących zdrowia jamy ustnej, a ich etiologia jest wieloczynnikowa. Recesje stanowią problem natury estetycznej, ale mogą być również związane z nadwrażliwością zębiny, z występowaniem próchnicy korzeni zębów i z rozwojem ubytków niepróchnicowego pochodzenia. W wielu przypadkach leczenie tych problemów jest interdyscyplinarne. Z perspektywy higienistki stomatologicznej bardzo ważna jest umiejętność oceny tkanek miękkich otaczających zęby i wdrożenia odpowiedniego postępowania w przypadku pacjentów z występującymi recesjami dziąseł w zakresie profilaktyki, przygotowania do zabiegów z zakresu periodontologicznej chirurgii plastycznej, asysty w trakcie zabiegu, opieki pozabiegowej oraz prowadzenia spersonalizowanej fazy podtrzymującej. Wszystkie z wyżej wymienionych zagadnień zostaną omówione podczas prezentacji.