Ryzyko zakażeń w chirurgii stomatologicznej i implantologii i przygotowanie gabinetu stomatologicznego do zabiegów implantochirurgicznych.

O Wykładowcy

Część I i II warsztatu

„Ryzyko zakażeń w chirurgii stomatologicznej i implantologii. Procedury higieniczne gwarantem zapobiegania zakażeniom”

Tematem warsztatów będzie wskazanie ryzyka zakażeń w gabinetach chirurgii stomatologicznej oraz implantologicznych ze szczególnym uwzględnieniem głównych źródeł zakażeń oraz charakterystyką patogenów je wywołujących. W drugiej części wykładu przedstawione zostaną procedury ograniczające ryzyko zakażeń zgodne z aktualnymi aktami prawnymi.

Część III warsztatu

,,Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do zabiegów implantochirurgicznych’’

W trzeciej części warsztatu przekażemy uczestnikom zbiór praktycznych informacji jak wg najlepszych standardów przygotować gabinet do  zabiegów implantochirurgicznych.