Ryzyko zakażeń w chirurgii stomatologicznej i implantologii. Procedury higieniczne gwarantem zapobiegania zakażeniom.

O Wykładowcy

 

Tematem warsztatów będzie wskazanie ryzyka zakażeń w gabinetach chirurgii stomatologicznej oraz implantologicznych ze szczególnym uwzględnieniem głównych źródeł zakażeń oraz charakterystyką patogenów je wywołujących. W drugiej części wykładu przedstawione zostaną procedury ograniczające ryzyko zakażeń zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. W trzeciej części warsztatu podczas połączenia online z Panią Katarzyną Ostrowską przekażemy uczestnikom zbiór praktycznych informacji jak wg najlepszych standardów przygotować gabinet do zabiegów implantochirurgicznych.