Wykładowcy

lek. dent.

Bartosz Siekierski

Jako rodowity krakus studia na kierunku lekarsko-dentystycznym ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2013), a staż podyplomowy odbył w Instytucie Stomatologii UM w Łodzi. W tym okresie nauczył się korzystać z mikroskopu zabiegowego i już nigdy nie chciał się z nim rozstać (podobnie jak z Łodzią).

W praktyce zawodowej zajmuje się odraczaniem konieczności ekstrakcji zęba – leczeniem endodontycznym. Specjalizuje się w tzw. „trudnych przypadkach”, w tym re-endo, usuwaniu złamanych narzędzi i zamykaniu perforacji.

W codziennej praktyce kieruje się zasadami stomatologii kompleksowej ukierunkowanej na indywidualne potrzeby pacjenta. Jest zwolennikiem minimalnie inwazyjnego leczenia oraz stomatologii opartej na faktach (EBD – Evidence-Based Dentistry).

Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Endodoncji Mikroskopowej STEM działającego od 2019 r. Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc czynny udział w konferencjach naukowych z dziedziny endodoncji i wymieniając się doświadczeniami z innymi endodontami.

Menu