Wykładowcy

mgr inż. dypl. hig. stom

Joanna Chojecka

Nieustannie rozwija swoje kompetencje na wielu kursach i konferencjach. Od 2015 r. wykładowczyni w Policealnych Szkołach dla Asystentek i Higienistek Stomatologicznych w Łodzi oraz egzaminator OKE w tych zawodach. Aktywnie uczestniczy w życiu branżowych, dzieląc się doświadczeniem i wiedzą z innymi. Prowadzi również zajęcia dotyczące higieny jamy ustnej dla dzieci oraz kobiet w ciąży. Reprezentując firmę Promedus, organizuje szereg szkoleń dedykowanych higienistkom stomatologicznym.

Menu