Wykładowcy

mgr

Magdalena Sroka-Kalisz

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Medycznej Szkoły Policealnej w Warszawie – higiena stomatologiczna. 

Uczestniczka licznych szkoleń, konferencji i kongresów naukowych z zakresu stomatologii i higieny stomatologicznej. Posiada wszechstronne przygotowanie merytoryczne, jak i praktyczne w różnych dziedzinach stomatologii. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe – od samego początku jest ściśle związana z chirurgią stomatologiczną, która jest jej pasją. 

Codzienne obowiązki wynikające z indywidualnej pracy z pacjentem łączy z prowadzeniem gabinetu stomatologicznego i zarządzaniem zespołem. Zdobytą wiedzą teoretyczną, jak i szerokim, wieloletnim doświadczeniem praktycznym dzieli się z młodymi adeptami higieny stomatologicznej jako wykładowca w Policealnej Warszawskiej Szkole Medycznej. W tej dziedzinie pełni również indywidualny nadzór nad praktykantami i stażystami.

Jako opinion leader współpracuje z firmami tworzącymi sprzęt stomatologiczny oraz środki do higieny jamy ustnej. Cyklicznie prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu higieny stomatologicznej, periodontologii, a także szeroko pojętej chirurgii stomatologicznej. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w sympozjach naukowych oraz szkoleniach specjalistycznych w kraju i za granicą.

Menu