Wykładowcy

dypl. hig. stom.

Magdalena Suszyńska

Doświadczona higienistka stomatologiczna, aktywnie uczestnicząca w dziedzinie stomatologii od 2012 r. Prelegentka oraz uczestniczka licznych konferencji, szkoleń i sympozjów stomatologicznych na arenie ogólnopolskiej. Od 2015 r. prowadzi wykłady i szkolenia praktyczne oraz teoretyczne zarówno grupowe, jak i indywidualne dla higienistek stomatologicznych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Jest współzałożycielką i obecną prezes Łódzkiego Stowarzyszenia Higienistek Stomatologicznych. W latach 2019–2023 członkini zarządu Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Aktywna edukatorka, przekazująca wiedzę na kierunku Higienistka Stomatologiczna w Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Łodzi oraz pełniąca funkcję egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dla kierunków Higienistka i Asystentka Stomatologiczna. 

Obecnie kontynuuje swoją edukację na polu psychologii, gdzie na V roku studiów przygotowuje pracę magisterską dotyczącą wypalenia zawodowego asystentek i higienistek stomatologicznych w Polsce. Ta dodatkowa dziedzina zainteresowań pozwala jej łączyć doświadczenie higienistki z wiedzą psychologiczną, co stanowi unikalną perspektywę w pracy zarówno z pacjentami, jak i ramach pracy wykładowcy.

Menu