Wykładowcy

dr n. med.

Marcin Aluchna

Urodzony w Warszawie 14.07.1963 roku. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1986), specjalista I stopnia stomatologii ogólnej, specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej (egzamin zdany z wyróżnieniem). Rozprawa doktorska: „Badanie zależności odporności zużyciowej od uzyskiwanego współczynnika konwersji materiałów złożonych”.
Od 1986 roku Praktyka Prywatna – Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny. Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej WUM. Od 2014 roku redaktor prowadzący czasopisma „Forum Stomatologii Praktycznej”. Autor i współautor ponad 140 publikacji oraz podręczników: „ Zabiegi Stomatologii Zachowawczej. Metody i techniki”, sześciu tomów „Protetyki Stomatologicznej”.
Prowadzi wykłady z zakresu profilaktyki, stomatologii estetycznej, odtwórczej i minimalnie inwazyjnej oraz pośrednich metod wykonywania wypełnień.
Od roku 2005 roku biegły Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Od 2016 roku biegły sądowy. Członek Komisji Stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej, członek Komisji Kształcenia NIL.

Menu