prof. dr hab. n. med.

Dorota Olczak-Kowalczyk

Od 2008 r. jest kierownikiem Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2012 r. pełniła funkcję Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym WUM. Jest promotorem wielu ukończonych rozpraw doktorskich oraz otwartych przewodów doktorskich. Od 2014 r. pełni funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej, a od 2019 r. funkcję Dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk jest inicjatorem i współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej powołanego do istnienia w czerwcu 2013 r. Jest współorganizatorem i koordynatorem Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF). Działania tej organizacji są ukierunkowane na propagowanie i wdrażanie działań w zakresie zapobiegania chorobie próchnicowej. Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk zorganizowała Panele Niezależnych Ekspertów Polskich w celu opracowania zaleceń profilaktycznych u dzieci i młodzieży w naszym kraju. Zalecenia te zostały opublikowane w formie artykułów oraz w wersji elektronicznej na stronie www.acff.pl. 

Pani Profesor propaguje wiedzę na temat pierwotnej profilaktyki próchnicy w środowisku lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych (udział w konferencjach, zjazdach i szkoleniach naukowych). Dorobek naukowy prof. dr hab. n. med. Doroty Olczak-Kowalczyk obejmuje ponad 270 prac oryginalnych i poglądowych. 

Menu